Úvod > Hliník

Hliník a jeho vlastnosti

Hlavním obchodním sortimentem společnosti je nákup a prodej hliníku a hliníkových produktů. Našimi dodavateli jsou výrobci z Turecka, pro které má naše společnost výhradní zastoupení pro střední Evropu. Kromě těchto hlavních dodavatelů doplňuje firma HP Steel s.r.o. svůj sortiment hliníkových profilů také od dalších významných evropských dodavatelů. Všechny nabízené produkty jsou dodávány dle norem ISO 9001. Hliníkové materiály se uplatňují zejména v oborech, kde je požadována jejich dobrá svařitelnost, možnost povrchové úpravy (elox a komaxit – prášková vypalovaná barva), odolnost vůči korozi a nízká hmotnost. Nabízené produkty jsou vyráběny na nejmodernějších výrobních linkách. 

Vlastnosti hliníku:

  • hustota hliníku je 2,7 g/cm3, což  odpovídá jedné třetině hustoty oceli.
  • hliníkové slitiny mají pevnost v tahu v rozmezí od 70 do 700 MPa a na rozdíl od většiny druhů ocele se hliník při nízkých teplotách nestává křehkým. Naopak, jeho pevnost se zvyšuje. Při vysokých teplotách se pevnost hliníku snižuje.
  • hliník má dobrou tvárnost a může být také válcovaný nebo ohýbaný za tepla jako i za studena.
  • je snadno opracovatelný přičemž je možné použít téměř všechny způsoby opracování (řezání, sekání, frézování, vrtání, ohýbání, atd.).
  • je možné velmi jednoduché spojení použitím sváření metodou MIG, TIG nebo metodou frikčního svařování.
  • je vynikající vodič tepla a elektrického proudu přičemž při stejné vodivosti je hmotnost hliníkového vodiče přibližně o polovinu menší v porovnání s měděným vodičem.
  • 100% recyklovatelný bez ztráty kvality přičemž tento proces si vyžaduje jen 5% spotřeby elektrické energie, která musela být vynaložená na výrobu primárního hliníku.

Podle typu legovacího prvku rozdělujeme slitiny do 8 skupin:

Skupina

Charakteristika

Skupina 1xxx

Neobsahuje žádný legující prvek. Tato skupina obsahuje 99,3 - 99,9% podílu hliníku a zbytek tvoří drobné nečistoty. Vyznačuje se zejména vynikající vodivostí a z tohoto důvodu je používána hlavně v energetice. Materiál skupiny 1xxx je nevytvrditelný a dosahuje pevnost okolo 40 - 60 MPa.

Skupina 2xxx

Legujícím prvkem je měď. Tato skupina slitin je charakteristická vysokou pevností, která je dosahovaná procesem tepelného vytvrzování. Po vytvrzení dosahuje pevnost okolo 400 MPa. Slitiny této skupiny jsou nevhodné pro povrchovou úpravu a jsou těžko svařitelné.

Skupina 3xxx

Legujícím prvkem je mangan. Tyto slitiny dosahují nižší pevnost, ale mají dobrou tvárnost a jsou vhodné pro eloxování a svařování.

Skupina 4xxx

Legujícím prvkem je křemík.

Skupina 5xxx

Legujícím prvkem je hořčík. Slitiny této skupiny se vyznačují střední pevností (200 - 350 MPa), která je dosažena tepelným zpracováním nebo tvářením. Mají vynikající odolnost vůči korozi v agresivním prostředí a ve slané vodě.

Skupina 6xxx

Legujícími prvky jsou hořčík a křemík. Slitiny této skupiny se vyznačují střední pevností (200 - 350 MPa), která je dosažena tepelným zpracováním nebo tvářením. Slitiny skupiny 6xxx jsou vhodné pro povrchovou úpravu technologií anodické oxidace.

Skupina 7xxx

Legujícím prvkem je zinek. Slitiny této skupiny jsou nejpevnějšími slitinami ze všech skupin, kdy pevnost je v rozmezí 450 - 500 MPa a v některých případech může být 600 MPa. Tyto slitiny jsou náchylné na mezikrystalové korozi hlavně po svařování.

Skupina 8xxx

Slitiny obsahující ostatní legovací prvky (včetně lithia).